VBL khởi động chương trình “ Một phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2013

 

1phuttietkiem detail 1   

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, sáng ngày 5.6.2013, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) đã chính thức khởi động chương trình “1 phút tiết kiệm - triệu niềm vui” năm 2013. Đây là năm thứ 2 VBL triển khai chương trình hành động vì môi trường nhằm góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước của nhân viên và cộng đồng, cũng như góp phần mang nguồn nước sạch đến cho nhiều địa phương.

Bên cạnh việc tuyên truyền tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, chương trình “1 phút tiết kiệm - triệu niềm vui” năm 2013 của VBL còn góp phần hỗ trợ mang nguồn nước sạch đến cho cộng đồng. Cụ thể, trong ngày khởi động chương trình (5/6/2013) tại tỉnh Tiền Giang, công ty đã trao khoản tài trợ 300 triệu đồng cho đại diện tỉnh Tiền Giang để cải tạo 1 giếng khoan đã bị nhiễm phèn nặng và nâng cấp đường ống chính, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho những hộ dân tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, Tiền Giang.

1phuttietkiem detail 2

Các tình nguyện viên đã sẵn sàng!

1phuttietkiem detail 3

Buổi lễ đã thu hút được hơn 90 người dân địa phương & 60 tình nguyện viên là nhân viên của VBLTG, VBB & văn phòng tiêu thụ tại Tiền Giang đến dự & tham gia hành động.

1phuttietkiem detail 4

Close video