Điều khoản và Điều kiện

 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này áp dụng từ ngày 01/07/2023 cho Website https://heineken-vietnam.com.vn/ (“Trang web/Website”) của Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam (“HVN/Công ty”) nơi mà HVN và các Công ty liên kết và / hoặc Chi nhánh của HVN sẽ thu thập thông tin cá nhân nhất định. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận vì nó chứa những thông tin quan trọng để giúp bạn hiểu các thông lệ của chúng tôi về bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập theo cách khác trong bối cảnh của Trang web/Website (“Dữ liệu cá nhân”). Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam ("chúng tôi") là người kiểm soát Dữ liệu Cá nhân được thu thập và xử lý. 

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn và quản lý dữ liệu bằng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành (bao gồm Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân). 

1. Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi xử lý và cách xử lý 

Tùy theo cách thức bạn tương tác với Website (trực tuyến, ngoại tuyến, qua điện thoại, v..v..), Chúng tôi thu thập và xử lý một số loại dữ liệu cá nhân của bạn như sau: 

 • Thông tin nhận dạng – bao gồm bất kỳ thông tin cần thiết nào để bạn có thể truy cập vào Website như ngày tháng năm sinh;
 • Thông tin liên hệ - bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho phép Chúng tôi liên lạc với bạn như tên, tuổi, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ;   
 • Thông tin kỹ thuật và sử dụng – thông tin về cách bạn sử dụng các sản phẩm, trang web và dịch vụ Wi-Fi của chúng tôi (bao gồm địa chỉ IP của bạn, trang web nào, tên máy tính của bạn và loại trình duyệt internet, nhấp chuột và lượt xem). Nếu bạn truy cập vào website bằng thiết bị như điện thoại thông minh, thông tin được thu thập, nếu được cho phép, cũng sẽ bao gồm ID duy nhất của thiết bị của bạn, ID quảng cáo, và các dữ liệu thiết bị di động tương tự. Các thông tin này được thu thập nhờ các công nghệ tự động như cookie, và sử dụng dịch vụ truy vết của bên thứ ba để phân tích;  
 • Thông tin vị trí – thông tin vị trí dựa trên GPS từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, dịch vụ Wi-Fi hoặc Mạng xã hội. 

Chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu ẩn danh như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học không có khả năng tiết lộ danh tính của bạn (trực tiếp hoặc gián tiếp). Chúng tôi có thể nhận được dữ liệu sử dụng tổng hợp nêu chi tiết tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào Website hoặc ghé thăm các địa điểm nơi chúng tôi cung cấp sản phẩm của mình. Nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu ẩn danh với dữ liệu khác để dữ liệu đó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn thì dữ liệu kết hợp đó là “dữ liệu cá nhân” và sẽ được sử dụng theo chính sách bảo vệ quyền riêng tư này.

Các hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân có thể được Chúng tôi thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà Chúng tôi cho là phù hợp. 

2. Mục đích chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn 

Chúng tôi nhận hoặc thu thập Dữ liệu cá nhân, như được mô tả bên dưới, khi bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ tại Website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau: 

 • Để liên hệ với bạn;
 • Để quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi và thực hiện các hợp đồng với bạn (nếu có);
 • Để duy trì website và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên website của chúng tôi;
 • Để cải thiện sản phẩm sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Dùng cho mục đích phân tích và bảo mật;
 • Để bảo vệ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, tuân thủ các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc quy định của chúng tôi và ngăn chặn hoặc phát hiện tội phạm;
 • Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi cũng như hợp tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để bảo vệ và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi, bao gồm cả việc liên quan đến quản lý các khiếu nại thực tế và tiềm năng.

3. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn

Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân bắt đầu khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho Chúng tôi và kéo dài tới khi Dữ liệu cá nhân được xóa, hủy theo các quy định của pháp luật và/hoặc quy định, quyết định tại từng thời điểm của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để hủy hoặc hủy nhận dạng Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ nếu không còn cần thiết cho các mục đích nêu trên hoặc sau khi hết thời hạn lưu giữ được xác định. 

4. Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn 

Chúng tôi có thể cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên thứ ba để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn và để duy trì hoạt động Website của Chúng tôi. Các bên thứ ba có thể là:

 • Nhà cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu của chúng tôi có trụ sở tại Việt Nam, là một bên lưu trữ an toàn dữ liệu được thu thập đại diện cho chúng tôi;
 • Nhà cung cấp dịch vụ khi cần cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc (giúp chúng tôi) cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm do bạn yêu cầu qua website (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ phân phối bên thứ ba của chúng tôi) và/hoặc cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, ví dụ: Google Analytics;
 • Trong trường hợp Chúng tôi bán tất cả hoặc một số tài sản hoặc cổ phần của tập đoàn HEINEKEN mà Dữ liệu Cá nhân được chuyển cho bên thứ ba, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba này;
 • Cơ quan thực thi pháp luật (cơ quan quản lý, cơ quan công quyền và cơ quan tư pháp) để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc lệnh của tòa án

Các bên thứ ba này có thể được đặt tại Liên minh châu Âu hoặc các quốc gia khác trong Khu vực kinh tế châu Âu (“EEA”) hoặc các nơi khác trên thế giới. Dữ liệu Cá nhân được chúng tôi lưu trữ bên trong EEA và chúng tôi sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ tính bảo mật và chính xác của Dữ liệu Cá nhân.  

5. Đảm bảo an toàn Dữ liệu cá nhân 

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn Dữ liệu Cá nhân của bạn vô tình bị mất, sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác trên cơ sở cần biết để thực hiện công việc và những bên thứ ba này phải chịu trách nhiệm bảo mật.

Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua mạng internet có thể không hoàn toàn an toàn và bạn cũng cần lưu ý rằng bảo mật thông tin phụ thuộc một phần vào bảo mật của máy tính bạn sử dụng để liên lạc với chúng tôi và bảo mật bạn sử dụng để bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu, vì vậy hãy cẩn thận để bảo vệ thông tin này.

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và website của bên thứ ba. Nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web, plugin hoặc website của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo bảo mật quyền riêng tư của mọi trang web bạn truy cập và dịch vụ /website của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

6. Cookies  

Một phần chính của thông tin được đề cập trong Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này được thu thập thông qua việc chúng tôi sử dụng cookie và các kỹ thuật tương tự. Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống và có thể được lưu trữ trên thiết bị người dùng của bạn, ví dụ: máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn. Các kỹ thuật chúng tôi sử dụng có thể tương tự như cookie là theo dõi pixel, tập lệnh Java, thẻ và đèn hiệu web. Những cookie và kỹ thuật tương tự này đôi khi cần thiết để ghi nhớ cài đặt tài khoản, ngôn ngữ và quốc gia của bạn, nhưng cũng cho phép chúng tôi đo lường và phân tích hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi. Nếu cần, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. 

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Website này không dành cho những người sử dụng dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi.

8. Lựa chọn và quyền của bạn

Bạn có quyền đưa ra và rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân, truy cập và xóa dữ liệu cá nhân, có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, lấy dữ liệu cá nhân, nộp đơn khiếu nại, tố cáo và kiện tụng cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại, và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.   

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng (một số) các lựa chọn và quyền của mình, bạn không thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ trên website của chúng tôi nữa.

9. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra 

Trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu cá nhân, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp nội bộ để đảm bảo rằng những sự cố đó được xác định và giải quyết không chậm trễ. Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân của bạn vì những hành vi này có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, chẳng hạn như phân biệt đối xử; tổn hại đến danh tiếng; thua lỗ; hoặc mất tính bảo mật hoặc bất kỳ bất lợi đáng kể nào về kinh tế hoặc xã hội. 

10. Cập nhật

Chúng tôi sẽ rà soát lại và cập nhật Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng trên Website của chúng tôi. 

11. Liên lạc

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, và/hoặc báo cáo bất kỳ vi phạm quyền riêng tư nào, hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này và tiêu chuẩn thực hiện quyền riêng tư của Chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại hotline 19001845, email contactvn@heineken.com hoặc gửi thư cho Chúng tôi đến địa chỉ Tầng 18 & 19, Tòa nhà Vietcombank, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng về danh tính.

 

ĐIỀU KHOẢN

Các điều khoản và điều kiện được đặt ra trên cơ sở bạn có thể vào và sử dụng các nội dung trong website này. Khi bạn truy cập website này, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện nói trên. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng, vui lòng thoát khỏi website này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi,chỉnh sửa hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Những thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Ngoài các điều khoản sử dụng trên, nếu bạn chọn tham gia hoặc sử dụng bất cứ tính năng nào, bạn cũng được xem là đã chấp thuận các điều kiện và quy định đặt ra cho người sử dụng liên quan đến các tính năng đó. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ truy nhập nào của đối tượng chưa đủ 18 tuổi, là độ tuổi không được phép sử dụng thức uống có cồn theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Do đó, chúng tôi đặt ra giới hạn cá nhân để truy cập và sử dụng nội dung của trang web này và không khuyến khích bất cứ hình thức sửa đổi ở trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Giấy phép hoạt động của Công ty không bao gồm các hoạt động kinh doanh phần mềm và nội dung trang web (ví dụ như khai thác dữ liệu, robot vv). Chúng tôi không khuyến khích việc áp dụng các ứng dụng kỹ thuật vào website này hoặc chỉnh sửa phần mềm hoặc nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi; Hạn chế việc thực hiện các siêu liên kết tới trang chủ của chúng tôi với mục đích sai trái, xúc phạm hoặc công kích; Nghiêm cấm việc sử dụng trang web với mục đích xuyên tạc chống đối Đảng và Nhà nước hoặc bất kỳ các mục đích chính trị phản động khác.

Lưu ý tất cả các nội dung trên trang web này (ví dụ, chữ viết, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh) là tài sản của Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam hoặc tài sản của các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam. Người truy cập không được sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, phát hành, download, upload cho bên thứ ba, phân phối, tái truyền tải hoặc phổ biến bất kỳ nội dung từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam. Nội dung trên trang www.heineken-vietnam.com.vn bao gồm các hình ảnh, logo nhận dạng, về các thông tin sản phẩm hoặc các bên thứ ba và các sản phẩm của bên thứ ba. Đây là những nhãn hiệu độc quyền của chúng tôi hoặc các thương hiệu của bên thứ ba. Người truy cập không được sử dụng chúng theo bất cứ hình thức nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng của chúng tôi hoặc khách hàng của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp. Vui lòng ngưng sử dụng bất kỳ hình thức vi phạm bản quyền của chúng tôi. Nếu bạn có vấn đề cần làm rõ, xin vui lòng gởi thắc mắc đến địa chỉ email: contactvn@heineken.com .

Người truy cập không thể đăng tải nội dung trên trang web này, hoặc chuyển đến website bất kỳ hình thức khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, trái pháp luật hoặc các tài liệu cấu thành hoặc các hành vi được coi là tội phạm hình sự, mang trách nhiệm dân sự để đẩy mạnh việc lạm dụng quá mức thức uống có cồn, hoặc vi phạm bất kỳ luật hay quy định nào khác. Chúng tôi và các bên đối tác tham gia vào việc xây dựng trang web này có thể giám sát hoặc xem xét nội dung đăng, thảo luận, hoặc chat. Chúng tôi và tất cả các bên liên quan trong việc xây dựng website sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ các nội dung đó, bao gồm các tuyên bố, nói xấu, phỉ báng, vu khống, thô tục, hoặc trình bày sai sự thật.

Website này và phần mềm trên website được thiết kế với mục đích nhất định và chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào về chất lượng và hiệu suất của nó. Chúng tôi đặc biệt không thể bảo đảm sự đáp ứng của phần mềm website cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Phần mềm hay các sản phẩm trên trang web được xây dựng ở mức độ kỹ năng và kiểm soát của chúng tôi. Bất kỳ thuật ngữ ngụ ý hứa hẹn hoặc đảm bảo tính chất như trên được loại trừ. Website này được thiết kế trên mục đích duy nhất là: Mọi dữ liệu có trên website này để phục vụ cho các mục đích cung cấp thông tin. Do đó các thông tin không mang tính chất tư vấn nhất định. Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi sự trông đợi của bạn trên các thông tin thu được từ trang web. 

Chúng tôi không thể đảm bảo website và các thông tin liên quan đươc miễn nhiễm virus hoặc sử dụng website sẽ không gây ra thiệt hại cho máy tính của bạn - bạn có trách nhiệm sử dụng trang thiết bị và phần mềm phù hợp để truy cập website của chúng tôi và bảo vệ mạng máy tính bằng cách ngăn chặn truy cập vào bất cứ điều gì có thể gây ra thiệt hại. Trên website này, phần mềm và các dữ liệu được cung cấp dựa trên cơ sở nhất định, Công ty không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do việc bạn sử dụng website : heineken-vietnam.com.vn. Các liên kết được cung cấp nhằm mục đích sử dụng thuận tiện và nội dung không giới hạn. Các góp ý, phản hồi và quan điểm trong các trang web liên kết là trách nhiệm của các chủ trang web, của bên thứ ba tương ứng, và/hoặc các tác giả. Công ty và/ hoặc các công ty liên quan không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ góp ý, phản hồi và quan điểm không liên quan trong bất kỳ hình thức nào về nội dung trên trang web của bên thứ ba hoặc các bảo mật và công việc thực hành thu thập dữ liệu. Mọi tranh chấp về các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tranh chấp sẽ được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Website này thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại, xin vui lòng e-mail đến: contactvn@heineken.com.

Close video