Trung tâm Quyền riêng tư

HEINEKEN Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân mà công ty nhận được. Chúng tôi cố gắng xử lý dữ liệu cá nhân một cách cẩn thận theo pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn nội bộ, minh bạch về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân và cách các cá nhân có thể thực hiện quyền riêng tư đối với dữ liệu của mình. 

 

6 NGUYÊN TẮC VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HEINEKEN

Tất cả nhân viên tại HEINEKEN Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ “6 Nguyên tắc về quyền riêng tư của HEINEKEN” và biến chúng thành một phần trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Nguyên tắc 1: Hạn chế sử dụng

Xác định mục đích kinh doanh rõ ràng trước khi bạn bắt đầu thu thập dữ liệu cá nhân. Giới hạn việc sử dụng dữ liệu cá nhân ở mức cần thiết để đạt được mục đích kinh doanh đó. 

Nguyên tắc 2: Tối giản dữ liệu

Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích kinh doanh và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu trên cơ sở “cần biết”. Xóa dữ liệu cá nhân khi không còn cần thiết. Cập nhật dữ liệu cá nhân và đảm bảo tính chính xác. 

Nguyên tắc 3: Dữ liệu nhạy cảm

Hãy hết sức cẩn thận khi sử dụng dữ liệu nhạy cảm như sức khỏe, tôn giáo, số an sinh xã hội. Liên hệ Cán bộ Quyền riêng tư để được tư vấn thêm nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu nhạy cảm.

Nguyên tắc 4: Tính minh bạch và quyền của cá nhân

Trao đổi về những gì bạn làm với dữ liệu cá nhân thông qua các thông báo và tuyên bố khác. Tạo điều kiện cho các cá nhân thực hiện quyền đối với dữ liệu cá nhân của họ.  

Nguyên tắc 5: Bảo mật

Có sẵn các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi việc truy cập hoặc sử dụng trái phép và không mong muốn. Nhân viên truy cập dữ liệu phải bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật. 

Nguyên tắc 6: Quyền truy cập của bên thứ ba 

Đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết khi cho phép bên thứ ba truy cập dữ liệu cá nhân. Các biện pháp bổ sung có thể cần thiết cho việc chuyển giao dữ liệu quốc tế. 

 

THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ 

HEINEKEN Việt Nam chịu trách nhiệm sẽ thông báo cho các cá nhân liên quan về việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách minh bạch. Tùy thuộc vào cách thức và nơi thu thập dữ liệu cá nhân, thông tin sẽ được trình bày qua các phương tiện thích hợp, ví dụ như dưới dạng Thông báo/Chính sách về quyền riêng tư. 

Chính sách Bảo vệ quyền riêng tư của Website HEINEKEN Việt Nam

 

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN  

Mọi cá nhân có dữ liệu cá nhân được chúng tôi xử lý đều có quyền yêu cầu xem tổng quan về dữ liệu cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu hoặc thu hồi sự đồng ý hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để đưa ra yêu cầu về quyền riêng tư, vui lòng làm theo quy trình nêu trong Chính sách về quyền riêng tư hiện hành.

Close video