Được thành lập vào năm 1996, Nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội có quy mô 33 héc ta. Các sản phẩm bia sản xuất tại Nhà máy bia Heineken Hà Nội gồm: Heineken, Tiger và Larue.

NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI

Được thành lập vào năm 1996, Nhà máy bia HEINEKEN Hà Nội có quy mô 33 héc-ta. Các sản phẩm bia sản xuất tại Nhà máy bia Heineken Hà Nội gồm: Heineken, Tiger và Larue.

Nhà Máy Bia HEINEKEN Hà Nội nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo.

Nhà máy bia Hà Nội đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng và an toàn, gồm có:

  • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001
  • Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: FSSC 22000
  • Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001 (đang triển khai)

Mời các bạn đăng ký tham quan Nhà máy bia Hà Nội [tại đây]

Địa chỉ: Km 15+500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
ĐT: 84-24-3385 2555 - 3385 2554

Xin mời nhấp chuột vào ĐÂY để đọc thông tin về Chính sách Quản lý Chất lượng và Môi trường của chúng tôi.

Close video