Nhà máy bia Tiền Giang có diện tích 5,1 héc ta, đặt tại Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

NHÀ MÁY BIA TIỀN GIANG

Nhà máy bia Tiền Giang có diện tích 6,6 héc-ta, đặt tại Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Nhà máy bia Tiền Giang là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, tiền thân là Công ty Liên doanh Rượu-Bia-Nước giải khát BGI – Tiền Giang được thành lập vào tháng 01/1992. Đến tháng 09/1997, Công ty được chuyển nhượng cho Tập đoàn Bia Foster’s. Tháng 04/2007, Công ty Foster’s Tiền Giang được chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam và Nhà máy bia Tiền Giang trở thành Công ty thành viên của Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam.

Nhà máy bia Tiền Giang nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo.

Nhà máy bia Tiền Giang đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng và an toàn, gồm có:

  • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001
  • Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: FSSC 22000
  • Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001

Mời các bạn đăng ký tham quan Nhà máy bia Tiền Giang [tại đây]

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
ĐT: 84-273 3853 023
Fax: 84-273 3853 127

Theo dõi quan trắc chất lượng nước thải: Kết quả

Theo dõi quan trắc chất lượng nước thải theo quý: Kết quả

Thông tin về Chính sách Quản lý Chất lượng và Môi trường: Chính sách của chúng tôi

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường: Kế hoạch của chúng tôi

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Báo cáo của chúng tôi

Giấy phép Môi trường: Giấy phép

Hướng dẫn phân loại, thu gom, tái chế bao bì sản phẩm: Hướng dẫn

Close video