Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất trong mọi hoạt động của HEINEKEN Việt Nam

Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng nhất trong mọi hoạt động của HEINEKEN Việt Nam. Đó là lý do HEINEKEN Việt Nam mang đến một môi trường làm việc với chế độ đãi ngộ và những cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn.

Các thành viên của chúng tôi đều cởi mở, sẵn sàng đón nhận những điều mới và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tạo điều kiện để tham gia vào các dự án phối hợp giữa nhiều phòng ban cũng như làm việc với các đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Bạn sẽ được phát triển và thử thách bản thân qua rất nhiều cơ hội khác nhau. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để không ngừng gắn kết những thành viên của HEINEKEN.

Kết quả Khảo sát Môi trường Làm việc thường niên của HEINEKEN (thực hiện bởi IBM) qua các năm đều cho thấy rằng 90% các thành viên của chúng tôi cảm thấy được gắn kết và hài lòng với môi trường làm việc tại HEINEKEN Việt Nam.

Hãy khám phá cơ hội việc làm của HEINEKEN Việt Nam tại đây.


HEINEKEN Việt Nam chỉ đăng tải thông tin tuyển dụng tại website và trang Linkedin HEINEKEN Việt Nam. Các ứng viên có nhu cầu tìm hiểu công việc tại HEINEKEN Việt Nam vui lòng chỉ tham khảo thông tin từ các nguồn chính thức để tránh bị lừa đảo.
Close video