Tháng 08/2016, Nhà máy bia Vũng Tàu đã gia nhập và trở thành thành viên mới nhất của Công ty TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam, trên cơ sở mua lại nhà máy Vũng Tàu của Công ty bia Carlsberg.

NHÀ MÁY BIA VŨNG TÀU

Nhà máy bia Vũng Tàu chính thức trở thành thành viên của HEINEKEN Việt Nam vào năm 2017. Trải qua một số dự án mở rộng, nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam Vũng Tàu đã tăng công suất lên hơn 36 lần chỉ trong vòng 5 năm để trở thành nhà máy bia lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á với tỷ lệ tự động hóa cao và định hướng phát triển bền vững rõ ràng. 

Nhà máy bia Vũng Tàu đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng và an toàn, gồm có:

  • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001
  • Chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: FSSC 22000
  • Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Việt Nam 

Theo dõi thông tin về Chính sách Chất lượng và An toàn thực phẩm: Chính sách của chúng tôi 

Theo dõi Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định

Theo dõi Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường: Kế hoạch của chúng tôi

Theo dõi quan trắc môi trường theo quý: Kết quả

Giấy phép Môi trườngGiấy phép

Hướng dẫn phân loại, thu gom, tái chế bao bì sản phẩm: Hướng dẫn

Close video