VBL trao học bổng và tài trợ nghiên cứu “Vì An ninh Tài nguyên Nước” 2013 - 2014

Tháng 1/2014, tại Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh & Trường Đại Học Cần Thơ, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt nam (VBL)đã tổ chức Lễ trao Học bổng bậc Đại học và Tài trợ nghiên cứu Chương trình Hỗ trợ Tài Năng Trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước” năm 2013-2014 cho 22 sinh viên và 4 đề tài nghiên cứu thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác.Tổng giá trị học bổng và tài trợ của Chương trình năm 2013-2014 là 860.000.000 đồng.

Chương trình đã nhận được 24 đề tài nghiên cứu về môi trường và môi trường nước và 27 hồ sơ ứng tuyển học bổng bậc đại học, trong đó có 12 hồ sơ ứng tuyển học bổng từ những sinh viên đã nhận học bổng của chương trình năm ngoái. Sau khi xét chọn, 22 sinh viên đáp ứng các tiêu chí của Chương trình đã được chọn trao học bổng năm nay với trị giá mỗi suất học bổng là 15.000.000 đồng/năm, trong đó có 10 sinh viên mới và tất cả 12 sinh viên đã nhận học bổng năm trước đều có thành tích học tập tốt, đáp ứng điều kiện của Chương trình để tiếp tục nhận học bổng cho niên học 2013-2014.

Untitled 1

Các sinh viên trường Đại học Cần Thơ nhận học bổng của Chương trình

Hội đồng tuyển chọn cũng đã chọn ra được 4 đề tài phù hợp nhất với tiêu chí của chương trình để trao tài trợ với tổng trị giá tài trợ cho các đề tài là 530.000.000 đồng, bao gồm:

Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo chất lượng môi trường hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành Huế

Nghiên cứu ứng dụng GIS & phần mềm thuỷ lực WATERGEMS trong việc kiểm soát áp lực, lưu lượng & phát triển rò rỉ trong hệ thống mạng lưới cấp nước ống cấp 1, cấp 2 tại Tp.HCM.

Ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất & biến đổi khí hậu lên chế độ thuỷ văn lưu vực sông Cửa Cạn, Phú Quốc, Kiên Giang.

Nghiên cứu xử lý nước thải giết mổ & chế biến thịt gia súc bằng mô hình giá thể bùn hạt giãn nở (EGSB) sử dụng giá thể mang Polyvinyl Alcohol (PVA).

Untitled 2

Đại diện Hội đồng Tuyển chọn & BGĐ VBL trao phần tài trợ nghiên cứu Khoa học “ Vì An Ninh tài Nguyên Nước” tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM

Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước” được VBL thực hiện trong 5 năm (2012 – 2017) với mục tiêu góp phần hỗ trợ và phát triển đội ngũ những nhà khoa học trẻ về môi trường, những người có ước mơ và hoài bão đóng góp lâu dài cho việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam.

Đây là năm thứ 2 VBL thực hiện chương trình Hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước”. Năm ngoái (2012-2013), chương trình đã trao học bổng cho 12 sinh viên ngành môi trường & tài trợ cho 3 đề tài nghiên cứu khoa học về nguồn nước, với tổng giá trị là 540.000.000 đồng.

Close video