Cty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam trao học bổng & tài trợ cho đề tài nghiên cứu “Vì An ninh Tài nguyên Nước”

logo

                                           
                                                THÔNG CÁO BÁO CHÍ

                                    CTY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM
         TRAO HỌC BỔNG VÀ TÀI TRỢ CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
                                    "VÌ AN NINH TÀI NGUYÊN NƯỚC"

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 1 năm 2013 – Tại Hội trường B4 Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt nam (VBL) tổ chức lễ trao học bổng bậc Đại Học & Tài trợ nghiên cứu về môi trường nước của Chương trình Hỗ trợ Tài Năng Trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước”.

Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước” được VBL và Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn – đơn vị đồng hành cùng chương trình, công bố vào ngày 04/06/2012 . Với mục tiêu góp phần hỗ trợ và phát triển đội ngũ những nhà khoa học trẻ về môi trường, những người có ước mơ và hoài bão đóng góp lâu dài cho việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam, Chương trình được VBL thực hiện liên tục trong 5 năm từ 2012 – 2017 với tổng ngân sách là 7,7 tỷ đồng.

Trong năm đầu tiên 2011 – 2012, Chương trình đã nhận được 14 đề tài nghiên cứu về môi trường và môi trường nước và 30 hồ sơ đăng ký ứng tuyển học bổng bậc đại học. Hội đồng tuyển chọn đã xét duyệt và bình chọn được 03 đề tài nghiên cứu và 12 học bổng bậc đại học đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

Sau lễ trao học bổng cho 6 sinh viên và tài trợ cho 3 đề tài nghiên cứu được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức Lễ trao học bổng cho 6 sinh viên Đại học Cần Thơ vào ngày 21.01.2013 tại Cần Thơ.

Thông tin Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước”

Chương trình gồm 2 hoạt động chính:

- Cấp học bổng cho sinh viên đang theo học Đại học chuyên ngành Môi trường / Kinh tế môi trường

- Tài trợ cho các nhà khoa học trẻ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ về môi trường nước.

1. HỌC BỔNG BẬC ĐẠI HỌC:

- Giá trị học bổng hàng năm: 15,000,000 VNĐ / suất / 01 năm

- Điều kiện ứng tuyển:

+ Công dân Việt Nam, đang sinh sống từ Quảng Trị trở vào Cà Mau

+ Chưa được nhận học bổng thường kỳ của các tổ chức, cá nhân khác

+ Là sinh viên chuyên ngành liên quan đến môi trường, đã hoàn tất năm thứ nhất của các trường Đại học tại Việt Nam;

+ Ứng viên đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm đầu tại trường Đại học (điểm TB các môn ≥ 8 hoặc ≥ 7 đối với các sinh viên nghèo) và phải được Hiệu trưởng hay Trưởng khoa tiến cử dự tuyển.

2. TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU NHỎ VỀ NGUỒN NƯỚC:

- Thời gian nghiên cứu: tối đa 12 tháng cho mỗi đề tài nghiên cứu

- Giá trị tài trợ: 120,000,000 VNĐ / đề tài

- Điều kiện ứng tuyển:

+ Công dân Việt Nam, đang sinh sống từ Quảng Trị trở vào Cà Mau.

+ Chưa được nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

+ Từ 23 đến 35 tuổi.

+ Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học môi trường/ Kinh tế môi trường.

+ Được sự đồng ý và hỗ trợ của Thủ trưởng đơn vị đang công tác.

+ Đề tài nghiên cứu phù hợp với Mục tiêu Tài trợ.

######

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

Ông Lê Tấn Hùng

Trưởng phòng Quan hệ Công chúng.

ĐT: (08) 3822 2755 / 0913803354

Email:  letan.hung@vbl.com.vn

Close video