QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI & GÌN GIỮ HÀNH TINH HƯỚNG ĐẾN SỰ THỊNH VƯỢNG CHUNG VÌ MỘT VIỆT NAM TỐT ĐẸP HƠN

Tại HEINEKEN Việt Nam, chúng tôi cam kết duy trì sự thịnh vượng cho con người và hành tinh. Đây là tầm nhìn và là kim chỉ nam cho chúng tôi để tạo ra những thay đổi tích cực mà chúng ta mong muốn có trong thế giới nơi chúng ta đang sống – một ngôi nhà chung cho mọi người, một thế giới lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn.

Chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi có thể tạo sự khác biệt lớn nhất cho các bên liên quan, cho Việt Nam và cho thế giới. Việc theo đuổi sự thịnh vượng chung bắt đầu tại chuỗi giá trị của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng thông qua sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng, chính phủ và các tổ chức xã hội, chúng ta có thể cùng nhau duy trì sự thịnh vượng cho tất cả các thế hệ mai sau.

Năm 2017 và 2018, chúng tôi được bình chọn là "Doanh nghiệp phát triển bền vững số 1 Việt Nam" (trong lĩnh vực sản xuất) theo Bộ Chỉ số Bền vững Doanh nghiệp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo Phát triển bền vững

Tại HEINEKEN Việt Nam, chúng tôi tin rằng phát triển bền vững và việc kinh doanh luôn đi đôi với nhau. Tổng Giám đốc điều hành của chúng tôi chỉ đạo đường hướng. Cùng với Ban Điều Hành, các cấp lãnh đạo thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển bền vững tại tất cả các cấp trong công ty và khuyến khích xây dựng văn hóa hợp tác và sáng tạo trong việc thực hiện phát triển bền vững tại HEINEKEN. Phòng Đối ngoại điều phối quá trình thực hiện phát triển bền vững của HEINEKEN Việt Nam và làm việc chặt chẽ với các trưởng phòng chức năng để đo lường, theo dõi và báo cáo các hoạt động phát triển bền vững của các phòng ban.

Các kết quả chính và trường hợp điển hình

Bấm vào mảnh ghép vòng tròn để tìm hiểu chi tiết các tình huống thực tế.

Báo cáo phát triển bền vững

Chúng tôi phát hành các bảng báo cáo hàng năm. Vui lòng tải toàn bộ văn bản báo cáo tại đây:

Close video