VBL trao học bổng bậc đại học & tài trợ cho đề tài nghiên cứu của chương trình "Hỗ trợ tài năng trẻ Vì an ninh nguồn nước"

Trong năm đầu tiên 2011 – 2012, Chương trình đã nhận được 14 đề tài  nghiên cứu về môi trường, môi trường nước và 30 hồ sơ đăng ký, ứng tuyển học bổng bậc đại học. Hội đồng tuyển chọn đã xét duyệt và bình chọn được 03 đề tài nghiên cứu và 12 học bổng bậc đại học đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

 

traohocbong detail 1

 

Ngày 14/01/2013, tại trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Hội đồng tuyển chọn của chương trình, Ban tổng giám đốc VBL và Ban giám hiệu trường ĐH Bách Khoa đã trang trọng tổ chức buổi lễ trao 03 tài trợ nghiên cứu và 06 học bổng bậc đại học cho các nghiên cứu sinh và sinh viên được tuyển chọn.


03 đề tài nghiên cứu khoa học được trao:

- Nghiên cứu công nghệ xử lý nước uống giá rẻ quy mô hộ gia đình cho người dân nghèo vùng nông thôn VN - Tác Giả: Hoàng Thị Tuyết Nhung.

- Nghiên cứu loại bỏ độc tố vi khuẩn lam trong nước nhờ phản ứng quang xúc tác với TiO2 - Tác giả: Lê Thị Hồng Danh.

- Nghiên cứu ứng dụng quá trình nitrit hoá bán phần - Anammox để xử lý nước rỉ rác cũ - Tác giả Phan Thế Nhật.

 

traohocbong detail 2

 

Ngày 25/1/2013, Ban Giám đốc VBL kết hợp với Khoa Môi Trường trường Đại học Cần Thơ cũng tổ chức buổi lễ trao học bổng cho 6 sinh viên của Trường đã được tuyển chọn trong lần xét tuyển của năm học 2011 - 2012.

 

traohocbong detail 3

 

Với ý nghĩa và mục tiêu góp phần hỗ trợ và phát triển đội ngũ những nhà khoa học trẻ về môi trường, những người có ước mơ và hoài bão đóng góp lâu dài cho việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam, Chương trình được VBL thực hiện liên tục trong 5 năm từ 2012 - 2017 với tổng ngân sách là 7,7 tỷ đồng.

 

Close video