Về Blue Terra

  • BlueTerra Energy Experts  là đơn vị tư vấn độc lập trong lĩnh vực năng lượng. 
  • Đây cũng là tổ chức đã xác minh Heineken® sản xuất bằng 100% năng lượng tái tạo tại Hà Lan. 

Về phương pháp phân bổ theo khối lượng

  • Công bố các sản phẩm Heineken® được sản xuất bằng 100% năng lượng tái tạo tại Việt Nam được thực hiện dựa trên phương pháp phân bổ theo khối lượng – là phương pháp kiểm toán được sử dụng rộng rãi trên thế giới. 
  • Phương pháp phân bổ theo khối lượng được Liên minh Châu Âu công nhận là một phương pháp kiểm toán dùng trong Chỉ thị Năng lượng Tái tạo, hay Giao thức báo cáo Khí nhà Kính để tính toán lượng phát thải. 
  • Công bố của Heineken® đã được Blue Terra - đơn vị độc lập trong lĩnh vực năng lượng kiểm tra và xác minh để đảm bảo tính chính xác và phù hợp. 
  • Thực tế, HEINEKEN Việt Nam đã sử dụng 96% năng lượng tái tạo để sản xuất tất cả các sản phẩm tại 6 nhà máy, kết quả này đã vượt quá năng lượng tái tạo cần thiết để sản xuất các sản phẩm Heineken®. Đây là cơ sở để đơn vị kiểm toán đánh giá và xác nhận công bố Heineken® được sản xuất bằng 100% năng lượng tái tạo tại Việt Nam.  

Về Chứng chỉ Thuộc tính Năng lượng (Energy Attribute Certificates – EACs)

  • Hiện tại, 100% điện năng sử dụng trong quy trình sản xuất các sản phẩm tại HEINEKEN Việt Nam được thông qua bởi Chứng chỉ Thuộc tính Năng lượng (Energy Attribute Certificates – EACs) mua từ các dự án điện mặt trời Phú Yên và Băng Dương.
  • Trong tương lai, HEINEKEN Việt Nam hướng đến những giải pháp điện năng tái tạo triệt để hơn, như cơ chế mua bán điện trực tiếp (Direct Power Purchase Agreement - DPPA) và hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà.
Close video