VBL tổ chức Lễ trao học bổng & tài trợ nghiên cứu Chương trình Hỗ trợ Tài Năng Trẻ 2014 - 2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG &

TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ 

"VÌ AN NINH TÀI NGUYÊN NƯỚC"

NĂM 2014-2015


 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2015 – Tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt nam (VBL) tổ chức Lễ trao Học bổng bậc Đại học và Tài trợ nghiên cứu Chương trình Hỗ trợ Tài Năng Trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước” năm 2014 - 2015 cho 18 sinh viên và 3 đề tài nghiên cứu thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác.

Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước” được VBL thực hiện trong 5 năm (2012 – 2017) với mục tiêu góp phần hỗ trợ và phát triển đội ngũ những nhà khoa học trẻ về môi trường, những người có ước mơ và hoài bão đóng góp lâu dài cho việc nghiên cứu, quản lý và bảo tồn tài nguyên nước ở Việt Nam.

Trong năm học 2014-2015, Chương trình trao 42 suất học bổng với tổng giá trị là 630.000.000 đồng, trong đó có 20 suất học bổng dành cho các bạn sinh viên ngành môi trường có kết quả học tập xuất sắc lần đầu tiên được nhận học bổng, và 22 suất học bổng được tiếp tục trao cho các sinh viên ngành môi trường đã nhận học bổng năm trước và tiếp tục có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

Cũng trong năm 2014-2015, 5 đề tài nghiên cứu phù hợp nhất với tiêu chí của chương trình đã được Hội đồng tuyển chọn đánh giá cao và chọn trao tài trợ với tổng trị là 550.000.000 đồng, bao gồm:

  1. Nghiên cứu chế tạo hệ thống chưng cất nước biển thành nước ngọt
  2. Đánh giá việc khai thác & quản lý tài nguyên nước dưới đất ở quận Ô Môn - Tp. Cần Thơ
  3. Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm & đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm quản lý cây trồng thông minh 'SMART" cho cây trong cạn ở vùng đất cát ven biển ĐBSCL
  4. Nghiên cứu công nghệ & thiết kế mô hình xử lý nước ngầm nhiễm Arsen, Sắt, Mangan bằng cột nhồi CaCO3
  5. Tổng hợp màng Chitosan/Zeolite & khảo sát khả năng phân tách kim loại nặng trong nước của màng

Đây là năm thứ 3 VBL thực hiện chương trình Hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước”. Đến nay, chương trình đã trao 76 phần học bổng cho sinh viên ngành môi trường, với tổng giá trị là 1.140.000.000 đồng (một tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng) và tài trợ cho 12 đề tài nghiên cứu khoa học về nguồn nước, với tổng giá trị là 1.620.000.000 đồng (một tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).

Ngày 27 tháng 01 năm 2015, VBL sẽ tiếp tục tổ chức trao 24 học bổng và 2 tài trợ nghiên cứu của Chương trình cho các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh tại trường Đại học Cần Thơ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Thành Đạt

Trưởng phòng Quan hệ Công chúng

Cty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

Điện thoại di động: +84 903006042

Điện thoại: +84 83822 2755 - Ext: 143

Email: nguyenthanh.dat@vbl.com.vn

 

 

 

 

 

 

Để truy cập vào website, bạn phải nằm trong độ tuổi được phép uống bia (18 tuổi ở Việt Nam)

Close video