CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

VBL trao học bổng cho sinh viên ngành môi trường

Ngày 21/1, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt nam (VBL) đã trao học bổng bậc đại học và tài trợ nghiên cứu chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước” năm 2015 - 2016 cho 28 sinh viên và 3 đề tài nghiên cứu thuộc khu vực TP.HCM.

Trước đó, ngày 20/1, Công ty cũng đã trao 27 học bổng và 1 tài trợ nghiên cứu của chương trình cho các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm học 2015 - 2016, chương trình trao 59 suất học bổng với tổng số tiền là 847 triệu đồng, trong đó có 20 suất học bổng dành cho các bạn sinh viên ngành môi trường có kết quả học tập xuất sắc lần đầu tiên được nhận học bổng, và 39 suất học bổng được tiếp tục trao cho các sinh viên đã nhận học bổng năm trước tiếp tục có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

Trong năm, VBL cũng đã tài trợ 420 triệu đồng cho 4 đề tài nghiên cứu khoa học về nguồn nước.

Đây là năm thứ 4 VBL thực hiện chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì an ninh tài nguyên nước”. Đến nay, chương trình đã trao 135 phần học bổng cho sinh viên ngành môi trường với số tiền hơn 1,987 tỷ đồng và tài trợ cho 16 đề tài nghiên cứu với số tiền 1,86 tỷ đồng.