Chương trình Hành động vì Môi trường 2014 tại Cần Thơ

Trong khuôn khổ Chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui” năm 2014, Chương trình Hành động vì Môi trường 2014 đã diễn ra tại Đại học Cần Thơ với sự tham gia của hơn 330 tình nguyện viên là các bạn sinh viên và nhân viên VBL cùng hành động vì môi trường, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch.

Các tình nguyện viên đã cùng nhau chia sẻ các sáng kiến, thực hành và thể hiện tiểu phẩm vui nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch.

 Chữ ký và dấu vân tay của các tình nguyện viên thể hiện sự cam kết cùng chung tay hành động trong việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch.

Close video