Thuyết trình

Ai sẽ vượt qua được áp lực khi trình bày ý tưởng mặt đối mặt với những vị giám khảo chuyên môn của
chúng ta? Ai thật sự xứng đáng lọt vào TOP 3, chạm một tay vào giải thưởng danh giá? Click xem ngay nhé!