Xây dựng nhãn hiệu vì cộng đồng

Năm 2019, nhãn hiệu bia Tiger của chúng tôi mở rộng cách tiếp cận chiến lược của mình, xây dựng Tiger thành nhãn hiệu đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tiger hướng đến việc tạo ra giá trị từ rác thải nhằm mục đích vừa tiếp tục nâng cao hình ảnh thương hiệu vừa chung tay cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương, qua đó gián tiếp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương. Chương trình đã thu gom được hàng tấn nắp chai để tái chế và hỗ trợ xây cầu cho các điạ phương. Việc này khẳng định niềm tin của chúng tôi rằng các sáng kiến xây dựng thương hiệu có thể tạo ra giá trị chung cho nền kinh tế và môi trường đồng thời đóng góp đầy ý nghĩa cho xã hội. Dự án khởi động năm 2018, đến năm 2019 quy mô được nâng lên gấp đôi cả về số lượng điểm bán tham gia và số lượng nắp chai thu được.

Tiếp thị & Bán hàng theo Định hướng Dữ liệu tích hợp (iDDM & DDS)

Hành vi người tiêu dùng thay đổi rất nhanh theo sự cập nhật liên tục của công nghệ mới. Hành trình chuyển đổi số tại HEINEKEN Việt Nam đã định hình lại chiến lược phát triển nhãn hiệu của chúng tôi. Để ra các quyết định hiệu quả hơn, chúng tôi phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ mới như học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ứng dụng chiến lược tiếp thị theo định hướng dữ liệu tích hợp trong chiến dịch ra mắt nhãn hiệu Heineken® Silver đã mang lại hiệu quả gấp đôi so với phương thức truyền thống. Chúng tôi cũng đang thử nghiệm ứng dụng Bán hàng theo Định hướng Dữ liệu giúp cải tiến phương thức làm việc và giúp sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.

Close video