Chuyển đổi kỹ thuật số

Xu hướng số hóa tăng nhanh khi giãn cách xã hội cùng với những hạn chế do Covid-19 buộc nhiều người phải ở nhà. Xây dựng chiến lược kỹ thuật số để có thể  kết nối với các bên liên quan trong toàn bộ chuỗi giá trị, chúng tôi sử dụng phân tích dữ liệu qua việc Tiếp thị định hướng dựa trên dữ liệu tích hợp (iDDM) để đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng đang thay đổi một cách nhanh chóng và giúp mang lại giá trị tiếp thị tốt hơn. Chúng tôi cũng đã phát triển các nền tảng kỹ thuật số B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng), đồng thời  tận dụng dữ liệu nhằm có thể cung cấp dịch vụ nhanh hơn, tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng và người tiêu dùng, từ đó phát triển doanh số bán hàng. Hiện tại, chúng tôi có một đội ngũ gần 20 nhân viên tại HEINEKEN Việt Nam tận tâm với hành trình này, bao gồm cả các chuyên gia khoa học dữ liệu.

Xây dựng nhãn hiệu vì cộng đồng

Năm 2019, nhãn hiệu bia Tiger của chúng tôi mở rộng cách tiếp cận chiến lược của mình, xây dựng Tiger thành nhãn hiệu đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tiger hướng đến việc tạo ra giá trị từ rác thải nhằm mục đích vừa tiếp tục nâng cao hình ảnh thương hiệu vừa chung tay cải thiện cơ sở hạ tầng địa phương, qua đó gián tiếp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế địa phương. Chương trình đã thu gom được hàng tấn nắp chai để tái chế và hỗ trợ xây cầu cho các điạ phương. Việc này khẳng định niềm tin của chúng tôi rằng các sáng kiến xây dựng thương hiệu có thể tạo ra giá trị chung cho nền kinh tế và môi trường đồng thời đóng góp đầy ý nghĩa cho xã hội. Dự án khởi động năm 2018, đến năm 2019 quy mô được nâng lên gấp đôi cả về số lượng điểm bán tham gia và số lượng nắp chai thu được.

Tiếp thị & Bán hàng theo Định hướng Dữ liệu tích hợp (iDDM & DDS)

Hành vi người tiêu dùng thay đổi rất nhanh theo sự cập nhật liên tục của công nghệ mới. Hành trình chuyển đổi số tại HEINEKEN Việt Nam đã định hình lại chiến lược phát triển nhãn hiệu của chúng tôi. Để ra các quyết định hiệu quả hơn, chúng tôi phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ mới như học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ứng dụng chiến lược tiếp thị theo định hướng dữ liệu tích hợp trong chiến dịch ra mắt nhãn hiệu Heineken® Silver đã mang lại hiệu quả gấp đôi so với phương thức truyền thống. Chúng tôi cũng đang thử nghiệm ứng dụng Bán hàng theo Định hướng Dữ liệu giúp cải tiến phương thức làm việc và giúp sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.

Close video