Chúng tôi đóng góp đáng kể cho Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra thu nhập qua việc thanh toán cho nguồn cung ứng, trả lương, nộp thuế và chia lợi nhuận cho các cổ đông tại địa phương. Chúng tôi hỗ trợ tạo thu nhập trong chuỗi giá trị ở thượng nguồn thông qua sử dụng nguồn cung ứngtừ địa phương và ở hạ nguồn thông qua các lợi nhuận mà các đối tác thương mại và nhà phân phối của chúng tôi có được qua việc kinh doanh các sản phẩm của chúng tôi. Năm 2017, HEINEKEN Việt Nam ước tính đã đóng góp 42,3 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế Việt Nam - chiếm khoảng 0,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam.

Đóng góp tạo ra việc làm cho Việt Nam

Năm 2017, HEINEKEN Việt Nam trực tiếp tuyển dụng khoảng 2.800 nhân viên và hỗ trợ hơn 156.000 việc làm gián tiếp trong chuỗi giá trị của mình, bao gồm:

  • 32.400 việc làm ở đầu chuỗi giá trị (chiếm khoảng 20% tổng số việc làm gián tiếp) liên quan đến việc thu mua các thành phần nguyên liệu, vật liệu đóng gói và dịch vụ từ các nhà cung ứng trong nước, trong đó khoảng 15.200 công việc đến từ các nhà cung cấp trực tiếp (ví dụ gạo, giấy, nhựa) và các nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ dịch vụ vận chuyển, thương mại và kinh doanh).
  • 123.600 việc làm ở cuối chuỗi giá trị liên quan đến việc phân phối và buôn bán các sản phẩm của HEINEKEN Việt Nam (chiếm khoảng 78% tổng số việc làm gián tiếp), trong đó khoảng 98.700 việc làm có liên quan đến các nhà phân phối và những người làm việc tại các cửa hàng bán lẻ sản phẩm của HEINEKEN Việt Nam trên toàn quốc. Còn 24.900 việc làm khác liên quan đến các nhà cung ứng (chính và phụ) của các đối tác thương mại trực tiếp này.

Để tìm hiểu thêm về cách thức chúng tôi duy trì sự thịnh vượng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, vui lòng đọc bản báo cáo phát triển bền vững đầy đủ [tại đây]

Close video