Qua nhiều năm, các quy trình sản xuất của chúng tôi liên tục được cải tiến để chuyển đổi sang một mô hình có tính tái tạo và phục hồi nguồn nguyên liệu hơn. Chúng tôi tin rằng mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó tài nguyên được tái sử dụng, tái chế và thu hồi trong suốt vòng đời sản phẩm, cho phép chúng tôi sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và có trách nhiệm nhất.

Chúng tôi cam kết sử dụng nhiên liệu sinh khối

Hơi nước rất quan trọng trong quá trình nấu bia, do vậy chúng tôi sử dụng một số lượng lớn hơi nước.

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp hơi nước để cải thiện quy trình làm việc và quy tắc an toàn nhằm đảm bảo việc cung cấp ổn định nguồn năng lượng tái tạo.

Các phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, mùn cưa và dăm gỗ (thường bị đốt bỏ hoặc đổ bỏ ra sông nếu không sử dụng) đã được mua từ nông dân địa phương, giúp họ tăng thêm thu nhập. Trong năm 2017, hơn 52.800 tấn trấu - trị giá khoảng 42,2 tỷ đồng đã được thu mua- để cung cấp năng lượng cho các nhà máy của chúng tôi, tạo ra 100% nhiệt năng cho bốn trong số sáu nhà máy bia của chúng tôi.

Về mặt hiệu quả, cam kết tăng cường sử dụng năng lượng sinh khối của chúng tôi đã có tác động tích cực đến cộng đồng và môi trường. Sáng kiến này giảm khoảng 50% lượng phát thải CO2 của chúng tôi so với sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong tương lai, loại nhiệt năng từ nguồn tái tạo này sẽ được sử dụng để sản xuất bia tại hai nhà máy bia còn lại sau khi các công trình mở rộng nhà máy hoàn tất.

Tạo ra giá trị từ nước thải

Nước thải là một yếu tố quan trọng khác trong chu trình quản lý nước của chúng tôi, với mục đích không chỉ làm giảm ô nhiễm mà còn cố gắng tạo ra giá trị cho xã hội và môi trường từ nước thải vì nước thải vẫn chứa những chất có ích như các chất dinh dưỡng và các chất hữu cơ khác.

Sau khi đã qua quá trình xử lý, nước thải được tái sử dụng cho mục đích sản xuất, chẳng hạn làm vệ sinh, nuôi cá, tưới cây. Quy trình sản xuất nước sạch cũng giúp thu hồi từ bùn thải và các chất rắn hữu cơ một dạng năng lượng là khí sinh học, một loại nhiên liệu tái tạo được sử dụng trong tổng nhu cầu nhiệt năng của chúng tôi.

Nhà máy Không chất thải

Tại HEINEKEN Việt Nam, Chương trình "Không chất thải" của chúng tôi tiếp tục truyền cảm hứng và hỗ trợ các nhà máy tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để không phải đưa rác đi chôn lấp.

Các phế phẩm và phụ phẩm chính mà chúng tôi tạo ra về cơ bản bao gồm bã hèm, men thừa và các vật liệu như thủy tinh, các tông, nhôm, nhựa và giấy. Khi chất thải được tạo ra, chúng tôi ưu tiên tái sử dụng, tái chế (làm thức ăn chăn nuôi và phân bón) và các hình thức thu hồi khác (như thu hồi năng lượng) để giảm thiểu chất thải chôn lấp.

Trong năm 2017, 99,01% phụ phẩm và phế phẩm của chúng tôi được tái sử dụng hoặc tái chế, chỉ có khoảng 0.99% thất thoát hoặc đem đi chôn lấp - tức là giảm hơn 235.473 tấn chất thải.

Để tìm hiểu thêm về cách thức gìn giữ hành tinh của chúng tôi, vui lòng đọc bản báo cáo phát triển bền vững đầy đủ [tại đây]

Close video