CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Thương Mại Xanh

Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội không chỉ dừng lại bên trong nhà máy, Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam còn tuyên truyền và kêu gọi các nhà cung cấp, các bên đối tác thứ ba cam kết thực hiện tái chế và xử lý an toàn chất thải của Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam một cách thân thiện với môi trường, đồng thời giảm khí thải trong quá trình vận chuyển xuống khoảng 20% bằng cách tăng cường vận tải đường sắt và đường biển song song với vận chuyển đường bộ.