CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Cuộc thi Sáng tác Biểu tượng & Khẩu hiệu Tiết kiệm Nước

Hưởng ứng ngày Nước Thế giới 22/3/2012, Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác Biểu tượng & Khẩu hiệu Tiết kiệm Nước trong toàn thể nhân viên.  

 

water 1     water 2

 

Mục tiêu của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức của nhân viên về thực trạng khan hiếm tài nguyên nước, đồng thời tìm kiếm những ý tưởng tiết kiệm nước từ nhân viên. 

 

water 3     water 4

 

Cuộc thi đã thu hút được 62 bài dự thi & 618 nhân viên tham gia bầu chọn.