CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Cùng Hành động vì môi trường “ Một phút Tiết Kiệm”

Chung tay bảo tồn nguồn nước là một trong những lĩnh vực tập trung chính của Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam. Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới, ngày 5 tháng 6, Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam đã tổ chức chương trình hành động vì môi trường mang tên “1 Phút Tiết Kiệm” với khẩu hiệu “Tiết kiệm nước cho tương lai chúng ta”. Chương trình bao gồm các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm nước cho cộng đồng xung quanh các nhà máy và văn phòng trực thuộc Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam và cuộc thi hành động tiết kiệm nước dành cho nhân viên chính thức của Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam. Chương trình được diễn ra từ ngày 5/6/2012 đến hết ngày 20/9/2012 tại tất cả các nhà máy, văn phòng trực thuộc Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam.

 

 1 phut tiet kiem 1     1 phut tiet kiem 2

1 phut tiet kiem 3     1 phut tiet kiem 4

     tietkiem 5     

 

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân viên & cộng đồng. 517 nhân viên đã tham gia với vai trò đại sứ tuyên truyền tiết kiệm nước. 1.388 hộ gia đình, quán đã được tuyên truyền & cam kết tiết kiệm nước.