CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình “Vì An Ninh Tài Nguyên Nước

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ những sinh viên và những nhà khoa học trẻ chuyên ngành môi trường và kinh tế môi trường , Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam đang thực hiện Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “ Vì An Ninh nguồn nước”. Chương trình gồm 2 hoạt động chính: cấp học bổng cho sinh viên đang theo học Đại học chuyên ngành Môi trường và Kinh tế môi trường và tài trợ cho các nhà khoa học trẻ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ về môi trường nước. Chương trình được thực hiện liên tục trong 5 năm từ năm 2012 – 2017 với tổng ngân sách là 7,7 tỷ đồng.

          hoc bong 1    hoc bong 2

 

Theo đó, mỗi năm, có 20 học bổng, mỗi suất trị giá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng), được trao cho những sinh viên ngành môi trường có thành tích học tập khá giỏi và 05 suất tài trợ cho những nghiên cứu nhỏ về nguồn nước, trị giá mỗi suất 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng), sẽ được trao cho những đề tài xuất sắc.

Thông tin chương trình: 

 

Chương trình hỗ trợ tài năng môi trường nước của Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam. icon download new Tải form tại đây.
 
Mẫu đơn ứng tuyển học bổng bậc Đại học (Dành cho sinh viên năm 1) icon download Tải form tại đây.
 
Mẫu đơn ứng tuyển học bổng bậc Đại học (Dành cho sinh viên năm 2) icon download Tải form tại đây
 
Mẫu đơn dự tuyển “Thuyết minh đề tài nguyên cứu khoa học” icon download newTải form tại đây.