CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

 
24847

Báo cáo bền vững 2016

Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn

 

Chúng tôi phát hành các bảng báo cáo hàng năm. Vui lòng tải toàn bộ văn bản báo cáo tại đây.

 • File báo cáo bền vững 2016

 • File báo cáo bền vững 2015

 • File báo cáo bền vững 2014