CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam

Nhà máy Bia Quảng Nam được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/9/2002 với công suất là 25 triệu lít bia/ năm. 

 

Nhà Máy Bia Heineken Việt NamQN

 

Năm 2007, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam (Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam) và Công ty Xây lắp điện Quảng Nam (QNEC) đã ký kết hợp đồng liên doanh vào ngày 11.01.2007 thành lập Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam.

Vào ngày 16.01.2007 đã chính thức được ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Nam cấp phép đầu tư và chính thức đi vào hoạt động, Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam hoạt động và vận hành sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng đồng nhất với hệ thống quản lý của Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam.

Cuối năm 2007 Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam Quảng Nam được chủ tịch UBND tặng bằng khen “Đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Nam”.