CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM

Tiếng ViệtEnglish

Mục tiêu & Chân giá trị


MỤC TIÊU: Trở thành nhà máy bia hàng đầu, đầy tự hào & có trách nhiệm tại Việt Nam
    
CHÂN GIÁ TRỊ: Tôn trọng Con người & Hành tinh, Niềm vui, Chất lượng, Đam mê Chiến thắng